Khi quyết định mua cổ phiếu của một doanh nghiệp, chúng ta thường có xu hướng lạc quan hóa về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó mà lờ đi những tin xấu vừa mới xuất hiện liên quan đến hiệu quả đầu tư. Điều này sẽ khiến bạn phản ứng chậm với các biến chuyển của thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận chứng khoán.

Để phòng tránh rủi ro từ khuynh hướng bảo thủ này, nhà đầu tư cần tỉnh táo trong việc phân tích thông tin doanh nghiệp, đặc biệt nếu có điều kiện bạn hãy xin tư vấn từ các chuyên gia chứng khoán về mức độ tác động của những thông tin mới về giá cổ phiếu doanh nghiệp.