Các chị đã có kinh nghiệm thành lập văn phòng đại diện của công ty Singapore ở tp. HCM thì chia sẻ với mình với. Mình đã nộp hồ sơ lên sở công thương nhưng thiếu báo cáo tài chính kiểm toán do Singapore không bắt buộc. Mình cũng có thư giải trình nhưng không biết có được chấp nhận không :(


Các chị có mối nào làm không share cho mình với. Ôm hôn và cám ơn