Em vừa bị mất 25 triệu trong thẻ tín dụng.


Khi nhận được tin nhắn thông báo đã thanh toán hai giao dịch trị giá hơn 25 triệu đồng, em mới tá hỏa là đã mất thẻ. Gọi điện lên ngân hàng thì họ chỉ thông báo rất đơn giản là thứ 2 lên ngân hàng trình báo mất thẻ.


Ngày chủ nhật ăn không yên, ngủ cũng không ngon vì mình lo lắng cái thẻ nó thị trừ thêm


Ngày thứ 2, em tới trình báo ngân hàng thì họ nói là “Chị đưa đơn khiếu nại với mục đích gì? Lỗi là lỗi của chị, và cái đơn này không đi đến đâu đâu. Còn chuyện kiểm tra chữ kí thì tùy cửa hàng chứ không bắt buộc”.


Sau 7 ngày ngân hàng không có phản hồi lại, chủ thẻ buộc phải qua trực tiếp ngân hàng làm việc thì cũng không giải quyết được vấn đề. Sau đó gửi thư điện tử cho khách hàng, viện dẫn một điều khoản, minh chứng rằng hoàn toàn không có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ khách hàng và bảo mật thẻ tín dụng rằng:


“Trong điều 13. Bảo đảm an toàn trong sử dụng thẻ: Trường hợp thẻ bị lợi dụng trước khi Tổ chức phát hành thẻ có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý về việc đã xử lý thông báo nhận được từ chủ thẻ, chủ thẻ phải hoàn toàn chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại do việc để thẻ bị lợi dụng gây ra".


Em nói lên đây để mọi người biết cách mà đề phòng rủi ro với thẻ tín dụng. Muốn tiêu dùng thì chọn thẻ khác mà tiêu, chứ dùng tín dụng Mastercard, havisissa rủi ro mất thẻ quá lớn!


Tiện đây, nên dùng thẻ tiêu bao nhiêu nạp bất nhiêu, chứ tín dụng thì mất nhà có ngày!