Hai tỷ phú chứng khoán Warren Buffett hay William O’neil sẽ chỉ giải ngân khi xuất hiện cơ hội đầu tư đúng theo nguyên tắc mà họ đặt ra. Và đó cũng chính là kinh nghiệm mà họ muốn truyền đạt cho những người chơi chứng khoán hiện nay.

Mỗi nhà đầu tư hãy thiết lập một quy tắc giao dịch riêng cho bản thân, điều này đảm bảo cho những quyết định của bạn không bị những ý kiến phiến diện của người khác và thâm chí là cảm hứng nhất thời của bản thân làm lung lay.