Sự tự tin mang đến rất nhiều lợi ích cho con người trong cuộc sống. Người tự tin luôn có tâm thế thoải mái, sáng suốt trong mọi hành động. Thế nhưng quá tự tin thì chưa giờ là điều tốt và nó sẽ cực kỳ nguy hiểm khi bạn đầu tư chứng khoán.

Một trong những hậu quả lớn của việc quá tự tin chính là  “vung vốn quá tay” cho một danh mục đầu tư. Nếu may mắn đúng như dự đoán, bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận kha khá, thế nhưng với thị trường chứa nhiều rủi ro như chứng khoán việc bạn thua lỗ thậm chí là phá sản hoàn toàn có thể xảy ra.

Giải pháp để nhà đầu tư khắc phục khuynh hướng tự tin thái quá chính là đề ra cho bản thân những nguyên tắc chặt chẽ trong quản lý rủi ro.