Bất kỳ nhà đầu tư nào tham gia thị trường chứng khoán cũng cần có tâm lý vững vàng, luôn chấp nhận cắt lỗ trong trường hợp giá cổ phiếu đi xuống. Như đã đề cập, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Vì vậy, không phải lúc nào bạn cũng có thể lường trước được thị trường sắp tới sẽ ra sao, giá cổ phiếu sẽ tăng giảm như thế nào. Trong trường hợp, giá cổ phiếu hạ thấp không như mong muốn, hãy mạnh mẽ cắt lỗ và tiếp tục xem xét thị trường chọn ra những mã cổ phiếu có xu hướng tích cực hơn. Việc cắt lỗ cũng nên chọn cách cắt cho đúng, lựa chọn thời điểm dựa trên các phân tích để cắt lỗ tối ưu.