Bảo hiểm, đầu tư và tiết kiệm khác nhau ngay từ mục đích. Đầu tư là để sinh lợi dựa trên nguốn vốn bỏ ra, tiết kiệm là dành dụm tiền đồng thời kiếm thêm chút đỉnh cho mai sau nhưng bảo hiểm thì khác. Trong khi đó, ngay về mặt ngữ nghĩa, bảo hiểm đã có nghĩa là bảo vệ trước những rủi ro không mong đợi. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nhằm tối ưu lợi ích cho khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm đã phát triển các sản phẩm bảo hiểm kết hợp giữa yếu tố bảo vệ khách hàng trước các rủi ro và yếu tố đầu tư và/hoặc tiết kiệm.


Sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệmVề bản chất:


Cũng giống như mua vàng, đầu tư bất động sản hay chơi chứng khoán, gửi tiền tiết kiệm chính là một hình thức đầu tư sinh lời.


Trong khi đó, bản chất của bảo hiểm nhân thọ được khoản 12 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 định nghĩa là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Mua bảo hiểm nhân thọ được coi là phương thức để phòng ngừa rủi ro.


Về lãi suất:


- Khi gửi tiền tiết kiệm, mục đích chính của người gửi là hưởng lãi suất. Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ hiện nay tối đa là 1%/năm với tiền gửi không kỳ hạn, kỳ hạn dưới 01 tháng; 5,5%/năm với tiền gửi kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng; với tiền gửi kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, các ngân hàng được tự quyết định (theo Quyết định 2173/QĐ-NHNN).


- Khi mua bảo hiểm nhân thọ, người mua hướng tới sự bảo vệ cho tính mạng, sức khỏe trước những rủi ro có thể xảy ra, không phải là lãi suất. Do đó, mức lãi suất khi mua bảo hiểm nhân thọ chỉ khoảng từ 3%/năm, tùy theo năm hợp đồng.


Về mức độ bảo vệ:


Rõ ràng, mua bảo hiểm nhân thọ có tính bảo vệ cao hơn. Do có bản chất là một phương thức phòng ngừa rủi ro, nên khi mua bảo hiểm, người mua sẽ được bảo vệ về sức khỏe, tính mạng với khoản thanh toán khi có rủi ro xảy ra lên đến hàng trăm triệu đồng.


Còn khi gửi tiền tiết kiệm, người gửi chỉ được hưởng lãi suấtVậy, nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiền tiết kiệm?


Có thể thấy rằng, không thể so sánh giữa hình thức mua bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm vì bản chất giữa chúng là khác nhau. Do đó, để quyết định nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiền tiết kiệm, bạn nên xem xét mục đích chính của mình là gì: Muốn đầu tư để sinh lợi nhuận hay là muốn tìm một phương thức để phòng ngừa rủi ro có thể xảy đến trong tương lai.
Thực tế, nếu như chưa có nguồn lực tài chính vững vàng thì bạn nên tham gia bảo hiểm nhân thọ; còn nếu chưa có thu nhập ổn định thì nên gửi tiền tiết kiệm để có một khoản tiền “phòng thân”, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Truy cập trang web Baohiemchoban.net để biết thêm chi tiết về ngành bảo hiểm.