- Tôi thấy Forex hay hay cũng thử tìm hiểu? thế nhưng cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả.


- Rất mong bạn nào biết về lĩnh vực này chia sẻ cho tôi cũng toàn thể mọi người được biết.


- Có nên sử dụng forex để kiếm thu nhập ko?


Cảm ơn!