Nghe nói bỉm Suitsky này là dòng cao cấp, sánh ngang với Momo rabit, Nabizam. Mà còn có thành phần kháng khuẩn. Nghe quảng cáo rất hấp dẫn. Có mom nào dùng cho con chưa cho em ít review ạ. 
hình ảnh