Tình hình con em bị táo bón quá em định đổi frisolac1 hấp thu và miễn dịch cho cháu uống,không biết mẹ nào có con uống sữa này có mát không nữa.Mẹ nào cho con uống sữa này cho em ý kiến với.