Bé mình trước uống blackmore ko bón phát triển cũng ổn, vậy mà chuyển qua littlé étoile còn ổn áp hơn, phát triển trí não thấy ổn lắm, mới 3 tháng tăng chiều cao cân nặng đều đều