mình sinh mổ được 1 thang 20 ngày vẫn còn ra sản dịch sau sinh, đi khám bác sĩ cho uống thuốc, mà về con mình đang bón mình sợ uống thuốc tây cho con bú sẽ nóng nên chưa dám uống, có mẹ nào giống mình không