Lúc bầu bí vào tháng cuối cùng ngón chân mình bị sưng móng chân mọc đâm vào thịt, đến giờ đã sinh xong được 4 tháng rồi mà ngón chân cái vẫn xưng như vậy, giờ lây cả sang ngón bên cạnh. đi rât đau, vết xưng chậy viền xung quanh móng, không biết mẹ nào bị như mình chưa, mình đã ngâm nước muối, giỏ ampi,...mà vẫn không khỏi.


Mẹ nào biết xinh chỉ dùm.


Thanks các mẹ nhiều