Chao cac Mẹ,


Mình vừa sinh xong được 15 ngày, mình khó ngủ, vì cháu hay thức vào lúc khuya,


dạo này sức khỏe mình cũng không được tốt, không biết vì khó ngủ hay sao.


Nguyên nhân này có làm cho mình ít sữa đi không, cháu bú xong phải bú dặm nữa mới chịu ngủ.


Cách trị và kinh nghiệm ra sao, mong các Mẹ chia sẻ...


Cam on các Mẹ, chúc các Mẹ và các Cháu luôn khoẻ.