Các mẹ ơi cứu với. Mình sinh mổ, được 3 ngày ung dung ra viện vì bác sỹ bảo vết mổ OK, tắm táp thoải mái không cần che đậy. Đến hôm qua được 2 tuần thấy vết mổ có mấy chỗ gò lên hỏi bà bác sỹ đến tắm cho con thì được biết là đã nhiễm trùng. Bà ấy cắt vết khâu ở chỗ bị sưng thì mủ phun ra ầm ầm :20: Có ai từng bị như mình không? Xử lí sao đây? Mẹ cháu sợ đến bệnh viện lắm rồi.