Bé nhà em được 4 tháng rưỡi rồi. Từ đợt hè về nóng cho bé mặc quần đùi mới nhìn thấy chân con một bên ngấn rất sâu, còn một bên thì ngấn nông nên có cảm giác nhìn hai chân không đều. nhưng nếu đem thước đo thì hai bên chân to bằng nhau. Có mẹ nào có con bị thế không? Liệu có ảnh hưởng gì đến phát triển của con không? :Sad: