Chào mọi người, bạn mình mới sinh con, mình với mấy chị em thân thân đang tính lên thăm hai mẹ con nó. Nhưng cả đàn không ai biết nên mua gì đến thăm cho phải, tại nhà nó cũng đủ điều kiện đi tiền thì chắc nó không nhận đâu, nên muốn mua một món quà gì đó mà mọi người có thể gom góp mỗi thứ mỗi chút. Ai biết cho mình gợi ý với chứ cũng không biết nên mua gì để đi thăm cô bạn