Chào các me.


Mình sinh e bé đã được 11 tháng nhưng chưa thấy có kinh trở lại. Không biết có gì bất thường không? Mẹ nào có kinh nghiệm cho mình lời khuyên.


Xin cám ơn!