Mình có người nhà bên Úc nên gửi sua S26 về cho con mình uống, nhưng thằng cu nhà mình uống S26 bị bón quá, có mẹ nào biết sữa nào của Úc mà mát uống không bị bón không chỉ mình với