Tớ vào đọc các bài về vụ này sau khi sinh của các mẹ thì chỉ thấy nói đến thời gian có kinh nguyệt trở lại mà không thấy các mẹ đề cập đến mức độ như thế nào. Vì tớ có một số thắc mắc nên tớ mở topic này để chia sẻ tí kinh nghiệm của các mẹ.


- Sau khi sinh bao lâu các mẹ có kinh nguyệt trở lại?


- Kinh nguyệt nhiều hơn, ít hơn hay giống như trước lúc có bầu?


- Thời gian có kinh nguyệt dài hơn, ít hơn hay bằng lúc trước khi có bầu?


- Khi có kinh thì có bị đau bụng như trước khi có bầu không?


Rất mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm. Tks các mẹ.