Chào các chị !


Có chị nào gặp trường hợp như em xin hảy chỉ em giùm .


Em đi đặt vòng ở bvpsqt ...nhưng bs nói đặt không được vì cổ tử cung nhỏ . vệy em phải làm sao ?