Em sắp sinh rồi mà trên thị trường thì nhiều sản phẩm vệ sinh phụ nữ lắm. Có điều lúc sinh do có vết rạch, mổ, khâu nên chắc không thể dùng dung dịch vệ sinh có bọt được vì có xà phòng. Các mẹ đã sinh cho mình hỏi với là các mẹ dùng dung dịch gì để vệ sinh? Mình đang lưỡng lự quá vì còn băn khoăn cái vấn đề sợ nó ảnh hưởng đến vết thương sau sinh. Cám ơn các mẹ đã chia sẻ:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: