:17: Hôm bữa em có đọc một trang nói về những tình cảm của cha mẹ đối với con khi con còn nằm trong bụng cho đến khi con chào đời, thấy hay wa hôm nay muốn xem lại nhưng hổng nhớ nó nằm ở mục nào.... Có ai nhớ xin giúp em. Em tìm wai mà hông thấy. Help me, please!