Mình vừa sinh em bé được gần 3 tuần. Ngay từ khi sinh được mấy hôm, mình đã không bó tay em bé nữa mà để tay của bé tự do. Dạo này mình thấy bé ngủ rất hay giật mình, có khi khóc ré lên, không hiểu lý do vì sao? Mình không biết có phải do mình thả tay bé tự do quá sớm không hay bé bị yếu tim??? Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với mình nhé.