Mình sinh mổ được hơn 1 tháng. Sau khi mổ 2 hôm là hết đau nhưng đến 1 tuần vừa rồi cứ thỉnh thoảng lại bị đau bụng khoảng 30 phút là khỏi. Nhưng đến đêm hôm trước tự nhiên lại bị đau đúng như là đau giống hôm vừa mổ xong. Thật là kinh khủng, đau cả đêm không ngồi, nằm được cảm giác đau hơn đau đẻ. Sáng hôm sau đi SA bác sĩ Thực nói không sao, có lẽ do đau co thắt dạ con thôi. Nhưng mình vẫn cảm thấy lo lo. Có mẹ nào bị đau giống mình không?