các me co kinh nghiệm chỉ cho em với.


Da em khô, muốn dung kem dưỡng ẩm bôi mặt, nhưng không biết có ảnh hưởng gì đến sữa mẹ không?:Sick: