Nếu có thì ăn được loại mềm hay loại cứng hả các chị? Em thấy khi có bầu ko được ăn phomai mềm nên bây giờ cũng chưa dám ăn loại nào cả :2: