Con nhà mình được 1,5 tháng ngày vẫn đi ngoài nhiều lần, khoảng 5 đến 6 lần một ngày. Có lần chỉ là một ít, có lần nhiều. Cứ xì xoẹt vậy từ khi mới sinh. Và con đi ngoài phân ướt và có bọt. Như vậy có sao ko hả các mẹ?MÌnh con đầu nên chưa có kinh nghiệm gì cả.