Hic, sau khi sinh bé tự nhiên việc nhịn tiểu của em dường như rất khó khăn. Mới đầu thì em ko lo lắng lắm vì nghe nói là dần dần sẽ hết. Thế mà giờ đây con em gần 2 tuổi rồi, cứ mỗi khi xi con tè hay ị, con chưa tè mà em đã tè trước dù đã cố kìm (chỉ ra chút ít thôi vì em cố kìm lại). Vấn đề ở chỗ là trước khi xi con tè thì em không có cảm giác buồn tiểu gì cả.


Có mẹ nào bị tình trạng giống em ko??? Kinh nghiệm giải quyết vụ này thế nào??? Mong các mẹ chia sẻ:Rose: