Em sắp sinh bé và phải sinh mổ , sợ sữa không về kịp nên phải dùng sữa Công thức . Em đang phân vân giữa NAN va MILEX , các mẹ có kinh nghiệm giúp em với . :Rose: