chả là con mình chi thích uống S26, uống S26 chụt rất mạnh, nhưng bị bón quá, mình đổi qua sữa NAN, nhưng bé lười bú quá, mà mọi người nói sữa NAN uống không bị bón, mọi người còn chỉ cho uống 2 loại, hoặc trộn sữa cho bé bú, mẹ nào có kinh nghiệm vấn đề này chỉ mình với