HI, Mình sanh bé được 18t rồi mà tới giờ vẫn chưa có kinh lại, không hiêu tại sao? có mẹ nào bị giống mình không? mình kế hoạch nên cũng không sợ bị dính. Hồi mấy tháng đầu có ra tí xíu, bsix nói không sao. Giờ thì tịt luôn....có ai bị giống mình cho ý kiến với nhé...Cám ơn nhiều