E thấy có loại thuốc này lợi sữa mà tìm mua mãi chưa được. ai biết chỉ e với nhé.thanks