các mẹ ơi em bị nổi gân xanh hết chân tay rồi làm sao bây giờ :(((