mẹ nào có bé sinh vào tháng 5/2010 vào trao đổi sự phát triển của bé nha. bé nhà các mẹ thóp đã liền hẳn chưa? bé đã biết hóng chuyện chưa? bé nặng bao nhiêu kg rùi?.....