Vấn đề là mấy ngày gần đây bé nhà em đi tiểu nước rất vàng. Có phải nước tiểu vàng như vậy là bé bị nóng trong người ko? Bé nhà em được gần 5 tháng và hiện tại ăn sữa mẹ là chủ yếu, chỉ ăn một bữa sữa ngoài thôi. Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho em là phải làm thế nào cho nước tiểu của bé bớt vàng.