Đó là câu nói mà hầu hết các mẹ đều được khuyên khi nằm ổ. Mình cứ thắc mắc (mặc dù mình đã sinh 2 tập rồi) tại sao việc sinh nở bây giờ lại không ảnh hưởng ngay lập tức lên sức khỏe chị em chúng ta mà lại tận mấy chục năm sau mới tung hoành các mẹ nhỉ? Hầu như bệnh gì về già cũng bị đổ tội là tại "ngày xưa đẻ không kiêng". Mình theo trường phái "bướng" và "nói cái gì cũng phải có cơ sở" thì mới chịu nghe nên cả hai tập mình đều tự lượng sức khỏe của bản thân để mà kiêng. Ví dụ như chẳng kiêng tắm gội (vì bẩn mất vệ sinh), không mặc một đống quần áo, đi tất chân trong khi thời tiết nóng như thiêu (không khéo cảm lạnh vì mồ hôi), ăn đủ loại thức ăn (vì có đủ dinh dưỡng thì cơ thể mới khỏe được). Khổ nỗi mình bị mắng nhiều lắm. Nhưng chẳng ai giải thích một cách lôgic cho mình. Chỉ nói được kiểu như: "Mỗi lần đẻ là một lần lột da". Mình nghe không có hợp lý. Các mẹ vừa sinh xong và các mẹ có kiến thức y khoa giải thích giùm mình xem tại sao "bà đẻ không kiêng thì về già khổ". Thanks các mẹ