Hôm bữa qua thăm bà chị bạn mới sinh được hai tuần, mình thấy mọi thứ từ em bé đến nhà cửa đều ổn, chỉ mỗi tội có mùi. Nó mới bảo là từ ngày có bầu xong đẻ hình như hormone trong người nó thay đổi sao đó không biết mà "viêm cánh" nặng lắm, mùi thum thủm khắp phòng. Mà khổ là nhà nó còn bắt nằm than nên mùi viêm cánh còn nặng hơn nữa. 

Có ai biết cách trị viêm cánh sau sinh không chỉ bạn mình với ạ.