Mọi người chắc hẳn điều biến nhân vật Pinochio với chiếc mũi dài. Mình đã kể với con mình câu chuyện đó nhưng có thêm tý muối: Nếu bé không chịu đánh răng sáng và tối thì bé chẳng những bị chiếc mùi dài mà những chiếc răng đẹp trong miệng cũng sẽ dài ra, làm cái môi bé cũng bị kéo theo luôn. Lúc đó không bạn nào dám lại gần con hết. COn sẽ rất buồn đấy. Bé nghe vậy sợ lắm vì bé cực kì ham vui, thích chơi với bạn bè lắm. Đó cũng là một cách mình dụ bé.