bạn thử cho con dùng physiolac xem, sau khi thử 1 loạt sữa của con (bé nhà mình ko chịu bú ngoài T-T) thì mình thấy loại đấy nhạt nhất đấy, nhạt hơn cả Nan bạn ạ