Mặc dù, sữa công thức được làm dựa trên sữa bò, nhưng đó không phải là tất cả. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về các đặc tính khác nhau giữa sữa bò và sữa công thức.

hình ảnh
Bài viết được dịch và tổng hợp bởi Minh Nguyễn - Vesta NF,
https://www.facebook.com/vesta.nf