Các thành viên có nhu cầu thanh lý hàng hóa nói chung và sữa nói riêng vui lòng post bài đúng box "Thanh lý hàng hoá" ở mục "Mua Gì? Việc Gì? Ở đâu". Trước khi post bài cũng xin xem qua Quy định về thanh lý hàng hoá. Các bài thanh lý post sai chuyên mục sẽ bị xóa.