Đợt này em thấy có sữa Nan mới có chất A2, nhiều dưỡng chất và dha. đã mom nào dùng chưa?