Các mẹ ui, có mẹ nào cho con uống sữa topfer của Đức chưa ạ. Em được một chị giới thiệu cho con uống sữa này sẽ hết táo bón mà ko biết thế nào. Mẹ nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên với.