Em nghĩ ai cũng nhận được tin này rồi... Nhưng em mở đề tài này để xem có sữa nào cấm ở đâu nữa các mẹ chia sẻ. Em thấy lo quá...


Đây là Danh mục các sản phẩm của Trung Quốc bị thu hồi ở Singapore. Để đảm bảo sức khoẻ cho bạn và gia đình, và chung tay loại bỏ sản phẩm của Tầu Khựa, hãy forward list này cho mọi người. The following items have been recalled due to China's milk scandal:


1. M&M


2. Snickers


3. Mento's Yoghurt Bottle


4. Dove Chocolate


5. Oreo Wafer Sticks


6. Dutchlady Sterilised Milk


7. Wall's all natural mango


8. Mini Poppers Ice Cream


9. Magnum Ice Cream


10. Moo Sandwich Ice Cream


11. Mini Cornetto


12. Youcan Ice Cream Stores have been asked by AVA Singapore to remove them. If u have any of these items at home, don't eat


Dutchlady Sterilised Milk ---> vậy cô gái Hà Lan của Việt Nam có vấn đề gì không các mẹ nhỉ? Em vừa mua hai hộp gold mới ra của Đutchlay... (hic hic)