Con em được 5 tháng. Em mới mua bột Blédine chuối định cho con ăn dặm nhưng lúc đọc mới thấy là phải quấy bột với sữa. Em k biết dùng sữa tươi tiệt trùng hoặc sữa bột của con vẫn uống để quấy bột được không? Mẹ nào biết chỉ giúp em với!


Cảm ơn các mẹ trước ạ.