Mình định cho con minh dung sua Lactana của Đức (tu truoc den nay cu cau van bu me) k biet co tot k?Me nao biet xin mach gium.Minh cam on truoc nha!