Tháng trước có người nhà cho bé nhà mình hai hộp sữa Babyvital thấy bé chịu ăn và lên cân tốt, nhưng bây giờ sắp hết mất rồi .Có mẹ nào biết ở VN chỗ nào bán chỉ cho mình với. Cảm ơn nhiều !