Các mẹ giúp minh cách sử dụng và bảo quản trái cây đóng lo hipp với a. Khi cho bé ăn co cần pha thêm nước ko vì mình thấy no Co ve đặc so be mới tập ăn dam se ko ăn được.