Mình muốn tư vấn về bộ xử lý amoni gọn nhẹ tại nhà. Nhà mình đã dùng máy lọc nước nano mà ko xử lý hết đc. Mình ở khu Hà đông. Mong mng chia sẻ giúp mình.